Επιδοτησεις

  • Οι μοτοσυκλέτες μας επιδοτούνται από το κράτος με το ποσό των 800 € επιπλέον του ποσού 400 € για την περίπτωση απόσυρσης της παλιάς σας μοτοσυκλέτας για αγορά ηλεκτρικής.
  • Επιπλέον ποσό επιδότησης 500 € για τρίτεκνους και ΑΜΕΑ.
  • Επίσης η Electromove ,εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σας εξασφαλίζει δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς με προνομιακό επιτόκιο λόγω της προτίμησης σας στην πράσινη ενέργεια με αποπληρωμή έως 84 μήνες.