Επιδοτησεις

  • Οι μοτοσυκλέτες μας, επιδοτούνται  μέσω του κρατικού προγράμματος «κινούμαι ηλεκτρικά» με ισχύ έως 31/12/23, με τα παρακάτω προνόμια:
  •  1.300€ για την αγορά μιας μοτοσυκλέτας
  •  400€ για την περίπτωση απόσυρσης της παλιάς σας μοτοσυκλέτας για αγορά ηλεκτρικής.
  • 500€ για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
  • 500€ σε ΑΜΕΑ

Επίσης η Electromove, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σας εξασφαλίζει δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς με προνομιακό επιτόκιο λόγω της προτίμησης σας στην πράσινη ενέργεια από 0% προκαταβολή και έως 84 μήνες.

EL